księga wieczysta
13/03/2023 Autor admin Wyłączono

Co to jest księga wieczysta, jak ją założyć i jak sprawdzić w niej wpisy?

Księga wieczysta to jeden z najważniejszych dokumentów dotyczących domu lub mieszkania. Co zawiera, jak ją znaleźć, jak założyć i o czym trzeba pamiętać? Poniżej znajdziesz kilka porad. 

Co to jest księga wieczysta?

Księga wieczysta to rejestr prowadzony przez sąd rejonowy, w którym dokonuje się wpisów dotyczących nieruchomości i praw związanych z nieruchomościami, takich jak prawa własności, adresu, użytkowania wieczystego, przeznaczenia, służebności czy hipoteki. 

Trzeba do niej zajrzeć przed zawarciem umowy przedwstępnej, a także właściwej umowy kupna, by mieć pewność, że transakcja jest bezpieczna.

Jak założyć księgę wieczystą?

Aby założyć księgę wieczystą dla danej nieruchomości, należy złożyć wniosek do sądu rejonowego właściwego dla siedziby nieruchomości. Wniosek ten powinien zawierać dokładny opis nieruchomości, dane identyfikacyjne właściciela, informację o rodzaju wpisu (np. prawo własności) oraz wymagane dokumenty (np. akt notarialny).

Gdzie sprawdzić księgę wieczystą?

Każda księga wieczysta ma swój numer i to właśnie po nim należy szukać KW danej nieruchomości. Księgę wieczystą dla wybranej nieruchomości można sprawdzić w sądzie rejonowym właściwym ze względu na jej położenie. Można to zrobić także online w serwisie internetowym: ekw.ms.gov.pl (Elektroniczne Księgi Wieczyste). Można w niej znaleźć informacje o księgach wieczystych w całej Polsce.

By zatem sprawdzić wpisy w księdze wieczystej, należy udać się do sądu rejonowego, który prowadzi księgę wieczystą dla danej nieruchomości. Można tam uzyskać odpis lub wyciąg z księgi wieczystej, który zawiera informacje o wpisach dotyczących danej nieruchomości oraz informacje o aktualnym właścicielu i ewentualnych obciążeniach, takich jak hipoteka. 

Zadbaj o swoje interesy 

Warto pamiętać, że księga wieczysta jest ważnym dokumentem, który potwierdza stan prawny nieruchomości i pozwala na jej swobodną sprzedaż lub obciążenie hipoteką. Dlatego ważne jest, aby regularnie sprawdzać wpisy w księdze wieczystej i zabezpieczać swoje interesy.

KwK, f: advogadoaguilar / pixabay