podatek od nieruchomości
03/05/2023 Autor admin Wyłączono

Co to jest podatek od nieruchomości, kiedy się go płaci, jak się go wylicza?

Jeśli posiadasz nieruchomość, musisz od niej odprowadzać podatek. Jego maksymalną stawkę określa każdego roku Minister Finansów. Zobacz, jaką stawkę podatku od nieruchomości zapłacą mieszkańcy największych miast w 2023 roku.

Co to jest podatek od nieruchomości?

Podatek od nieruchomości jest jednym z podatków lokalnych, który jest pobierany przez gminy na terenie których znajdują się nieruchomości. Jest to podatek nakładany na właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości, a jego wysokość zależy od wielu czynników – takich jak wartość nieruchomości, powierzchnia, lokalizacja i przeznaczenie.

Wysokość maksymalnych stawek podatku od nieruchomości określa ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. Minister Finansów waloryzuje te stawki każdego roku na podstawie wskaźnika cen towarów i usług.

Kiedy płaci się podatek od nieruchomości?

Podatek od nieruchomości jest płatny raz w roku – zwykle do końca marca lub kwietnia, chociaż termin ten może różnić się w zależności od gminy. Na wysokość podatku wpływają tzw. stawki podatkowe, które są określane przez radę gminy na podstawie uchwały.

Indywidualni właściciele nieruchomości płacą go w czterech proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego ratach – do 15 marca, do 15 maja, do 15 września i do 15 listopada.

Wyliczenie podatku od nieruchomości

Podatek od nieruchomości jest wyliczany przez mnożenie wartości nieruchomości przez stawkę podatkową. Wartość nieruchomości jest ustalana przez organ podatkowy na podstawie ewidencji gruntów i budynków oraz wyceny nieruchomości. Z kolei stawka podatkowa jest określana przez radę gminy i zależy od rodzaju nieruchomości, jej przeznaczenia oraz lokalizacji.

Trzeba też wiedzieć, że kwoty podatku od nieruchomości nie trzeba obliczać samemu. Jest to obowiązek gmin – to one muszą przekazać właścicielom nieruchomości stosowną decyzję o wysokości podatku. Mogą one różnicować wysokość stawek, biorąc pod uwagę na przykład lokalizację nieruchomości, jej wiek czy stan techniczny.

Podatek od nieruchomości gruntowych oraz zabudowanych

W przypadku nieruchomości gruntowych podatek od nieruchomości jest wyliczany na podstawie powierzchni nieruchomości i jej wartości. Natomiast w przypadku nieruchomości zabudowanych, podatek jest wyliczany na podstawie wartości nieruchomości oraz powierzchni zabudowy budynków.

2023 rok – czas podwyżek

W 2023 r. właściciele nieruchomości muszą liczyć się z dużą, bo około 12%, podwyżką. Załóżmy dla przykładu opodatkowanie maksymalną stawką, to właściciel domu o powierzchni 200 mkw. na działce o powierzchni 1 tys. mkw. zapłaci 810 zł w 20203 roku. To niemal 100 złotych więcej niż rok temu.

Wiemy, które największe miasta zastosują maksymalne stawki podatku od nieruchomości. Największy podatek od nieruchomości zapłacą mieszkańcy Wrocławia, Gdańska, Warszawy, Łodzi, Szczecina, Bydgoszczy, Poznania, Białegostoku i Lublina. Z kolei najniższy podatek zapłacą mieszkańcy Kielc – stawka jest tam o jedną piątą niższa od maksymalnej.

fot. dimitrisvetsikas1969 / Pixabay