Kancelaria notarialna
24/02/2023 Autor admin Wyłączono

Notariusz jako gwarant bezpieczeństwa transakcji nieruchomości

Obrót nieruchomościami wymaga pomocy notariusza. Jest on gwarantem zgodnego z prawem i bezpiecznego przebiegu transakcji. Wyjątkowe uprawnienia nie zwalniają go z obowiązku postępowanie zgodnie z prawem oraz kodeksem etycznym. 

Zatajenie informacji czy działanie na szkodę osoby, która nie jest świadoma swoich praw oraz obowiązków są na porządku dziennym na rynku nieruchomości. By transakcje były wiążące i miały moc prawną, muszą mieć formę aktu notarialnego. Rola notariusza jest zatem bezcenna – czuwa on nad bezpieczeństwem stron uczestniczących w transakcjach, jest przy sporządzaniu umów sprzedaży czy kupna, darowizny, zniesienia współwłasności czy zamiany nieruchomości.

Kim jest notariusz i jakie są jego obowiązki?

Notariusz jest uprawniony do przygotowywania dokumentów natury prawnej, m.in. aktów notarialnych. Jest powoływany przez ministra sprawiedliwości i jest gwarantem ważności zawieranych w jego obecności dokumentów. Ma upoważnienia do sporządzania m.in. umów dotyczących transakcji kupna-sprzedaży, aktów poświadczenia dziedziczenia, protokołów, oświadczeń, poświadczeń. 

Dlaczego notariusz to bezpieczeństwo transakcji?

Obrót nieruchomościami dotyczy zarówno dużych transakcji dokonywanych głównie przez przedsiębiorców, jak i mniejszych zakupów przez osoby prywatne. Może to być sprzedaż, zakup czy przeniesienie własności nieruchomości. Transakcje przy obecności notariusza mają chronić osoby, które nie zdają sobie sprawy z tego, jakie podpisują dokumenty, a także, jakie to może mieć skutki. 

W takich sytuacjach obecność notariusza jest niezbędna i stanowi cenną gwarancję legalności oraz bezpieczeństwa transakcji. To również niższe ryzyko – zabezpieczenie przed działaniem niezgodnym z przepisami prawa czy ew. zatajeniem informacji. 

Umowa kupna/sprzedaży nieruchomości i zadania notariusza 

Obecność notariusza w sporządzaniu umowy sprzedaży lub kupna danej nieruchomości jest wskazana, a jego rola nieoceniona. Wśród czynności notarialnych jest m.in. sprawdzenie przedmiotu umowy – jej wartości, wartości rynkowej, ewentualnego zadłużenia, statusu czy danych adresowych. 

Do jego zadań należy też sprawdzenie autentyczności i zgodności danych obu stron transakcji oraz woli osób, których dotyczy procedura kupna/sprzedaży. Notariusz musi zachować obiektywizm – nie może faworyzować żadnej ze stron. Jeśli pojawiają się niejasności lub nierozstrzygnięte kwestie prawne, notariusz zajmuje się ich wyjaśnieniem. 

Przygotowanie aktu notarialnego 

Poza tym akt notarialny, by był zgodny z prawem, wymaga obecności notariusza – w przeciwieństwie do umowy przedwstępnej. Notariusz sporządza umowy, wskazuje, jakie dokumenty są wymagane, a następnie umawia datę spotkania. Nadaje procedurze charakter prawny i jest obecny na każdym etapie procesu związanego z formalnościami. 

Notariusz – osoba zaufania publicznego

Notariusz prowadzący Kancelarię Notarialną jako osoba zaufania publicznego, prawnik i urzędnik państwowy musi mieć pewność, że obie strony rozumieją wszystkie punkty danej umowy, a także znają ew. skutki prawne. Ma obowiązek odmówić dokonania czynności notarialnej, jeśli coś wzbudzi jego wątpliwości – na przykład gdy postanowienia umowy są krzywdzące dla jednej ze stron.

Kar, foto: Tama66 / pixabay