firma w Polskim Ładzie w 2022 roku
23/08/2022 Autor admin Wyłączono

Nowy Ład a firma. Poznaj najważniejsze zmiany w podatkach w 2022 roku

Dnia 1 lipca 2022 r. wszedł w życie tzw. Polski Ład 2.0, czyli następna nowelizacja prawa podatkowego. Niektóre przepisy w jakimś stopniu porządkują bałagan, który nastąpił w ramach poprzednich zmian. Są i nowe rozwiązania – jak m.in. zniesienie ulgi dla klasy średniej. Poznaj najistotniejsze zmiany.

Zmiana w wysokości i sposobie wyliczania składki zdrowotnej

Polski Ład 2.0 przywraca możliwość odliczenia składki zdrowotnej, ale na innych niż do tej pory zasadach. Teraz zależy to od sposobu rozliczania się z urzędem skarbowym. Będą to niewielkie oszczędności w rozliczeniu rocznym.

Szczegóły:

  • Przedsiębiorcy na podatku liniowym mogą zaliczyć całe składki w koszty uzyskania przychodu. W skali roku podstawa opodatkowania będzie mogła być obniżona o maks. 8 700 zł;
  • Podatnicy rozliczający się ryczałtem mogą doliczyć połowę zapłaconych składek zdrowotnych do kosztów uzyskania. Maksymalnie jest to 503,91 zł miesięczne.

Zmiany w opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych

Zachowano obniżony ryczałt od ewidencjonowanych przychodów. Korzyścią dla ryczałtowców są też zmiany w składce zdrowotnej, czyli możliwość odliczania od podstawy opodatkowania jej połowy.

Zmiany w opodatkowaniu skalą podatkową

Nowa wersja Nowego Ładu nie przyniosły zmian w temacie progów skali podatkowej. Są one na stałych poziomach od stycznia 2022 roku. Stawka podatku dochodowego w I progu spadła do 12%. II próg podatkowy, z wyższą stawką, obowiązuje od 120 000 zł. Wysokość kwoty wolnej od podatku nie zmieniła się – wynosi 30 000 zł. Nowa stawka podatkowa obowiązuje przez cały rok podatkowy, tj. od stycznia do grudnia. Zmiany od lipca 2022 roku dotyczą osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i umowy zlecenie oraz przedsiębiorców opodatkowanych według skali podatkowej.

Co oznacza zmiana podatku z 17 proc. na 12 proc.? Ulga podatkowa spowodowała wzrost wynagrodzeń netto. Pracownicy mogą też liczyć na zwrot nadpłaconego podatku za okres od stycznia do lipca przy kolejnym rozliczeniu rocznym PIT.

JPK_PKPiR i JPK_EWP oraz ewidencja środków trwałych i WNiP – obowiązkowe!

W Polskim Ładzie wprowadzono kontrowersyjny obowiązek przekazywania co miesiąc do urzędu skarbowego Jednolitego Pliku Kontrolnego JPK. Planowano, by objął on już od 2023 roku osoby, dla których podstawą rozliczenia jest podatek liniowy, skala podatkowa, a także osoby na ryczałcie. Nowe przepisy przesunęły tę zmianę na 2025 rok.

KwK, f: louisehoffmann83 / pixabay