przewoźnicy a Polski ład
04/09/2022 Autor admin Wyłączono

Przewoźnicy a Polski Ład 2.0

Na początku 2022 roku został wprowadzony program Polski Ład 2.0, który w teorii miał uprościć przedsiębiorcom rozliczenia podatkowe. Jednak nieścisłości wynikające z nowego systemu wymusiły nowelizację ustawy. 

Co zmienił program Polski Ład 2.0?

Nowelizacja ustawy Polski Ład 2.0 weszła w życie z dniem 1 lipca 2022 roku. Zapowiedzi dotyczyły przejrzystości i uproszczenia nowych regulacji. W konsekwencji rząd zlikwidował niektóre z wcześniejszych rozwiązań. Jedną ze zmian jest obniżenie pierwszego progu podatkowego z 17% do 12 %. Aktualnie jego wysokość sięga kwoty 120 tys. zł. Płatnicy, którzy mieszczą się w tym progu są zobowiązani zapłacić mniejszą zaliczkę na podatek w Urzędzie Skarbowym. Innymi postulatami są zniesienie ulgi dla klasy średniej oraz zmniejszenie kwoty wolnej od podatku – nadal wynosi 30 tys. złotych w skali roku, jednak w ujęciu miesięcznym jest ona mniejsza i wynosi obecnie 300 zł, a nie 425 zł. Nowe przepisy dotyczą wszystkich pracowników i pracodawców. A jak Polski Ład 2.0 wpłyną na branżę transportową?

Najważniejsze zmiany dla przewoźników 

Celem reformy systemu podatkowego jest łatwiejszy system rozliczania pracowników oraz zmniejszenie obciążeń podatników. Przewoźnicy mogą spodziewać się mniejszych kosztów zatrudniania pracowników, jednak nie jest sprecyzowane, jakie konkretnie kwoty zaoszczędzą przedsiębiorcy. Z symulacji wynika, że kwota może sięgać od kilkunastu złotych do 400 zł oszczędności na jednym pracowniku. W praktyce nowe regulacje mogą doprowadzić do wzrostu obciążeń podatkowych i ZUS. Warto pamiętać, że od 2 lutego 2022 roku przedsiębiorcy zobowiązani są do wypłat minimalnego wynagrodzenia pracownikom zgodnie z unijnymi standardami. Oznacza to, że za czas pracy zagranicą, następuje rozliczenie według zasad danego kraju. Każdy kierowca jest inaczej rozliczany. Dodatkowo należy uwzględnić wartość diet w przewozach międzynarodowych, co zmienia wysokość kwoty do opodatkowania. W praktyce wyliczanie wirtualnej diety może przysporzyć trudności przedsiębiorcom, ponieważ kierowcy zwykle kursują po wielu krajach UE w ciągu miesiąca.

Materiał powstał przy współpracy z firmą transportową Maripol z Krakowa.

EP, f: tookapic / pixabay