samotny rodzic
24/08/2022 Autor admin Wyłączono

Samotni rodzice odzyskają preferencję podatkową

Preferencja dla samotnych rodziców wróci od 1 lipca 2022 roku zgodnie z nowelizacją Polskiego Ładu. Powróci w tej samej formie, w jakiej obowiązywała wcześniej.

Przepisy, które zaczęły obowiązywać wraz z Polskim Ładem od 1 stycznia 2022 roku, odebrały samotnym rodzicom możliwość preferencyjnego opodatkowania. Do końca 2021 roku osoba samotnie wychowująca dzieci miała możliwość określić podatek w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy dochodów podlegających opodatkowaniu.

To z kolei dawało możliwość obniżenia podatku w porównaniu do sytuacji, gdyby taki rodzic rozliczał się sam. Jednak 1 stycznia 2022 r. tę opcję zniesiono. Wprowadzono nową ulgę, która pozwalała odliczyć od podatku 1500 zł w skali roku. Jednak zmiany te mogłyby spowodować duże straty dla wielu polskich rodzin. Nic dziwnego, że samotni rodzice protestowali przed taką zmianą.

Wielu rodziców oburzonych zmianami

Większość z nich była oburzona z powodu tych zmian. Duża presja na rządzących sprawiła, że wraz z Polskim Ładem 2.0 wycofano się z pomysłu nowej ulgi. Co więcej, 8 czerwca 2022 roku Senat wprowadził do tego projektu swoje poprawki. Zniesiono m.in. różnicowanie osób samotnie wychowujących dzieci.

Samotny rodzic określi podatek w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy swoich dochodów podlegających opodatkowaniu. Sejm z kolei proponował współczynnik 1,5. Poprawkę Senatu pozytywnie rozpatrzono.

Szczegóły na temat preferencji opodatkowania

Nowa preferencja będzie taka sama jak była do końca 2021 roku. Preferencyjne opodatkowanie polega zatem na obliczeniu podatku w podwójnej wysokości od połowy dochodu osoby samotnie wychowującej dziecko. Wróci też możliwości pełnego rozliczania się osób samotnie wychowujących dzieci i nie będzie podziału na dzieci pełnosprawne i niepełnosprawne, co na początku chciał wprowadzić sejm.

Co to oznacza w praktyce dla rodziców wychowujących samotnie dziecko? Daje to możliwość skorzystania z kwoty wolnej od podatku dwa razy (60 000 zł). Na tej zmianie skorzystają głównie rodzice z relatywnie wysokimi zarobkami. Zastosowanie preferencji może pozwolić uniknąć samotnemu rodzicowi drugiego progu skali podatkowej. Prawo do skorzystania z preferencji mają jedynie rodzice, którzy są osobami samotnymi.

Podstawa prawna

art. 6 ust. 4c–4g ustawy o PIT,

art. 1 pkt 14 i art. 18 ust. 2 ustawy nowelizującej z 9 czerwca 2022 r.

Kar, f: darkside-550 / pixabay